Предстоящи изпити
2010-04-15 01:34:00

изпитите ще се проведат на 22.09.2010

Започва учебната година
2010-04-15 01:32:00

Учебната 2010 година започна успешно на 15.09.2010

Присъстваха много официални гости.

До задочни студенти - София
2010-04-14 15:27:00

Предметите, които ще се изучават този семестър са:

15-20 март 2010 - Тълкуване на СЗ І - Петокни